Bàn chải điện Colgate Hum Smart Electric Toothbrush | LivingUp
Bàn chải điện Colgate Hum

Bàn chải điện Colgate Hum

Bàn chải điện Colgate Hum Smart dành cho người lớn có kết nối Bluetooth hướng dẫn bạn chải răng tốt hơn bằng cách theo dõi tần suất, thời lượng và mức độ phù hợp của phong cách đánh răng cá nhân của bạn để giúp bạn nhắm đến những điểm cần được yêu thích hơn.

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng